Things
2019

exhibition

4th october – 31st october 2019
PHOTOPORT gallery
Curator: Filip Vančo

vec1. objektívne jestvujúci jav . skutočnosť: vzťah vecí k človeku, zakrývať veci, skutočnosti . fakt: overiť si fakty . realita: životná realita

Aktuálna výstava Jána Šipöcza je kombináciou doterajších a nových prístupov autora k predmetnej, respektíve vecnej skutočnosti. Už vo svojich predchádzajúcich sériách „Souvenirs, 2016“, „Sucháre, 2010“, upriamil autor svoju pozornosť k predmetom alebo objektom hodným jeho záujmu. Šipöcz je fotograf - v podstate dokumentarista, v zmysle objektívneho alebo neutrálneho záznamu skutočnosti. Jeho autorský prístup však objektívny nie je. Rád využíva princíp hry, drobného vychýlenia alebo prispôsobenia si reality. Dalo by sa povedať, že spochybňovanie je jedným zo základných mediálnych špecifík fotografie. Šipöcz to vie, skúša čo všetko mu ešte „fotografia“ dovolí. Vyškrabáva cudzie diapozitívy, dokresluje ich, zväčšuje, alebo odkazuje k médiu cez jeho atribúty – diarámiky, šanóny, archívy. V najnovších prácach ide ešte ďalej, sám vytvára objekty, niektoré následne fotografuje, iné vystavuje priamo. Referenčný rámec média, mu už nestačí. Tematizuje každodenný život, jedlo, detskú hru. Hľadá nevšedné v obyčajnom a naopak. Šipöcz je komentátorom vlastného života s neodmysliteľnou dávkou svojského humoru.

Filip Vančo

https://artyoucaneat.sk/jan-sipocz-veci/